Przegląd stali ferrytycznych – własności i zastosowanie

  Stal nierdzewna – gatunki stali ferrytycznej: Stal nierdzewna typu OH13J W stali tej składnikiem ograniczającym się tworzenie austenitu podczas nagrzewania jest aluminium co poprawia spawalność. Stal nierdzewna typu H17, OH17T W stali nierdzewnej typu H17 przy zawartości węgla dopuszczalnej zgodnie z normą wskutek nagrzewania powyżej 900o°C i szybkiego ochłodzenia podczas spawania w strefie wpływu ciepła […]

  Czytaj dalej

  Spawanie stali ferrytycznej

  Martenzyt powstający po szybkim ochłodzeniu od wysokiej temperatury strefy wpływu cieplnego spoiny jest przyczyną kruchości i pęknięć tej strefy. Przeciwdziała temu dodatek tytanu w ilości dostarczającej dla związania węgla i azotu albo dodatek pierwiastka stabilizującego ferryt, jakim jest aluminium. Działanie tytanu jest jednak tylko czasowe. Węgliki albo węgliko – azotki tytanu przy wysokich temperaturach również […]

  Czytaj dalej

  Stal nierdzewna ferrytyczna

  Rodzaje stali nierdzewnych ferrytycznych: Stal ferrytyczną możemy podzielić na trzy podstawowe grupy zgodnie z układem potrójnym Fe – Cr – C dla stałych zawartości chromu tj. 13, 17 i 25 % oraz zawartości węgla w granicach 0 do 1 % (rysunek poniżej). Z wykresów możemy określić zakresy występowania poszczególnych faz. Szczegółowo opisać to można następująco: […]

  Czytaj dalej