Inne metody wyznaczania hartowności

  Metoda krzywych U wg. Grossmanna Polega ona na hartowaniu w wodzie lub oleju cylindrycznych próbek o różnych średnicach. Próbki te następnie przecina się i dokonuje pomiaru twardości na ich poprzecznym przekroju wzdłuż średnicy.  Punkt środkowy osi odciętych odpowiada osi próbki: na lewo i na prawo od tego punktu odmierza się odległości od osi próbki. Na […]

  Czytaj dalej

  Próba Jominy’ego wyznaczania hartowności

  Próba Jominy’ego wyznaczania hartowności zwana również metodą oziębiania od czoła (PN-EN ISO 642:2002) polega na zahartowaniu od czoła próbki cylindrycznej o średnicy 25 mm i długości 100 mm (z kołnierzem) strumieniem wody wypływającym z dyszy o średnicy 12,5 mm. Po zahartowaniu zeszlifowuje się po 0,4 – 0,5 mm wzdłuż przeciwległych tworzących próbki i dokonuje pomiarów […]

  Czytaj dalej

  Hartowność

  Hartowność jest to zdolność stali do utworzenia struktury martenzytycznej. Własność ta jest ściśle związana z krytyczną szybkością chłodzenia (vk), a więc trwałością austenitu. Im szybkość krytyczna jest większa, tym hartowność mniejsza. Hartowność ma duże znaczenie praktyczne, gdyż umożliwia optymalny dobór stali na poszczególne elementy konstrukcyjne. Zastosowanie stali o zbyt małej hartowności powoduje, że element nie […]

  Czytaj dalej

  Układ żelazo-cementyt, fazy i składniki sktrukturalne

    Układ żelazo – cementyt:   Układ żelazo – węgiel/cementyt: Układ przedstawia powyższy wykres. Stabilnymi fazami w układzie żelazo-węgiel są roztwory stałe węgla w żelazie α i żelazie γ – ferryt i austenit oraz węgiel występujący w postaci odmiany alotropowej – grafitu, pod warunkiem, że zawartość węgla przekracza granicę rozpuszczalności. Najczęściej węgiel w tych stopach […]

  Czytaj dalej

  Zastosowanie stali nierdzewnej w przemyśle domowym

  Praktyczne zastosowanie stali nierdzewnej w przemyśle domowym: W gospodarstwie domowym znajdują zastosowanie następujące stale nierdzewne: Stale nierdzewne martenzytyczne: Pierwsza grupa stali odpornych na korozję wykorzystywana w przemyśle domowym to stale o strukturze martenzytycznej. Ta grupa stali nadaje się do zastosowania w mało agresywnych środowiskach, ale za to charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie. Stale nierdzewne […]

  Czytaj dalej

  Podstawowe przemiany w stalach

      Przemiana perlitu w austenit: Można ją rozważać w trzech etapach: utworzenie austenitu niejednorodnego, utworzenie austenitu jednorodnego, rozrost ziarn austenitu. Zarodkowanie austenitu następuje na drodze heterogenicznej, na granicach międzyfazowych ferryt – cementyt, a więc jest tym bardziej efektywne, im większa jest powierzchnia granic międzyfazowych (dyspersja perlitu). Szybkość przemiany zależy od stopnia nagrzania perlitu powyżej […]

  Czytaj dalej