Natryskiwanie plazmowe

Plazmę stanowi strumień gazu (np. argonu lub mieszaniny Ar, H2 i N2) o wysokiej temperaturze i dużym stopniu zjonizowania. Plazma powstaje w palniku w którym wytwarza się „skondensowany” łuk elektryczny. Łuk ten powstaje między elektrodą wolframową umieszczoną centralnie i miedzianą dyszą chłodzoną wodą, która stanowi anodę. Przez palnik jest przedmuchiwany gaz przechodzący w stan plazmy […]

Czytaj dalej