Podstawowe przemiany w stalach

    Przemiana perlitu w austenit: Można ją rozważać w trzech etapach: utworzenie austenitu niejednorodnego, utworzenie austenitu jednorodnego, rozrost ziarn austenitu. Zarodkowanie austenitu następuje na drodze heterogenicznej, na granicach międzyfazowych ferryt – cementyt, a więc jest tym bardziej efektywne, im większa jest powierzchnia granic międzyfazowych (dyspersja perlitu). Szybkość przemiany zależy od stopnia nagrzania perlitu powyżej […]

Czytaj dalej