Spawanie – podstawowe informacje

Co to jest spawanie? Połączenie spawane jest połączeniem materiałów powstałym przez ich miejscowe stopienie. Spawania używa się go do łączenia metali (głównie stali) oraz do tworzyw sztucznych. Przy spawaniu niekiedy dodaje się spoiwa (dodatkowego materiału stapiającego się wraz z materiałem elementów spawanych), aby polepszyć właściwości spoiny. Spoina – to szew spawalny. Spoiny dzieli się ze […]

Czytaj dalej

Spawanie stali ferrytycznej

Martenzyt powstający po szybkim ochłodzeniu od wysokiej temperatury strefy wpływu cieplnego spoiny jest przyczyną kruchości i pęknięć tej strefy. Przeciwdziała temu dodatek tytanu w ilości dostarczającej dla związania węgla i azotu albo dodatek pierwiastka stabilizującego ferryt, jakim jest aluminium. Działanie tytanu jest jednak tylko czasowe. Węgliki albo węgliko – azotki tytanu przy wysokich temperaturach również […]

Czytaj dalej