Spawanie szyn

Spawanie szyn jest to sprawa dość skomplikowana i wymaga osobnego artykułu na ten temat.   Spawanie termitowe szyn: Spawanie termitowe oparte jest o reakcję samoczynnego spalania egzotermicznego mieszanki tlenków metali i reduktorów. Przy spawaniu termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło, ale i spoiwo. Stosowane metody opierają się o […]

Czytaj dalej

Spawanie termitowe – podstawowe informacje

Przy spawani termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło ale i spoiwo. Spawanie termitowe stosuje się do łączenia szyn oraz elementów stalowych lanych lub kutych o dużych przekrojach, oraz do łączenia grubych prętów do zbrojenia betonu. Między płaszczyznami czołowymi należy pozostawić szczelinę, aby ciekłe żelazo mogło ją wypełnić. Strumień […]

Czytaj dalej