Obróbka elektroerozyjna

Elektrodrążenie jest procesem obróbki elektroerozyjnej, które charakteryzuje się tym, iż ubytek materiału odbywa się poprzez wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodą roboczą, a przedmiotem obrabianym. Kształt i geometria uzyskana po obróbce zależy głównie od geometrii narzędzia. Zastosowanie elektrodrążenia: trudno obrabialne, materiały po obróbce cieplnej, materiały po obróbce cieplno – chemicznej, wyrobów o skomplikowanych kształtach. Zalety i wady […]

Czytaj dalej