Równanie Johnsona – Mela ~ wyprowadzenie i interpretacja

Równanie Johnsona – Mela wykorzystywane jest do obliczania ułamka przemiany po określonym czasie przemiany. Równanie to zostało wyprowadzone dla przemiany perlitycznej. Podczas wyprowadzania równania przyjęto szereg założeń: w czasie całej przemiany cząstki fazy zarodkują i rosną przez cały czas, rozmieszczenie poszczególnych zarodków w osnowie jest przypadkowe, cząstki rosną ze stałą prędkością R (prędkość zarodkowania jest […]

Czytaj dalej

Mechanizm Orowana

Mechanizm Orowana, w czasie poślizgu poszczególne odcinki linii dyslokacji przemieszczają się między wydzieleniami pozostawiając wokół nich zamknięte pętle. Naprężenie konieczne do wygięcia linii dyslokacji w półokrąg o średnicy d równej odstępowi miedzy wydzieleniami przybiera postać: τ=2α(Gb/Λ) Poślizg pewnej  liczby dyslokacji pozosatwia wokół  wydzieleń  odpowiednią  liczbę pętli. Między    nimi    (dyslokacje    jednoimienne) pojawia        się        naprężenie        „wsteczne” powiększające […]

Czytaj dalej

Właściwości stali nierdzewnej podczas spawania

Stal nierdzewna – spawanie i jej własności podczas spawania Austenityczne stale nierdzewne: Podatne na gorące pękanie. Dobra odporność na korozję międzykrystaliczną w przypadku gatunków niskowęglowych i stabilizowanych. Doskonała udarność. Dobra ciągliwość. Stale nierdzewne w pełni austenityczne: Podatne na gorące pękanie w trakcie krzepnięcia. Dobra odporność na korozję międzykrystaliczną w przypadku gatunków niskowęglowych i stabilizowanych. Doskonała […]

Czytaj dalej

Rodzaje badań makroskopowych

Wyróżnia się następujące metody badania próbek makroskpowo: 1. Próba Baumanna: Dotyczy ona wykrywania rozmieszczenia w próbce siarki, która jest bardzo szkodliwą domieszką. Jej zawartość w stali nie może przekroczyć 0,06 [%]. Siarka wydziela się w postaci siatki na granicach ziarn. Powoduje ona kruchość „na gorąco” w dwu zakresach temperatur. W temperaturze od 800 do 1000 […]

Czytaj dalej

Rodzaje hartowania

  Hartowanie zwykłe (ciągłe): Polega na nagrzaniu przedmiotu do odpowiedniej temperatury, czyli do stanu austenitycznego (powyżej linii GS), a następnie szybkim ochłodzeniu w kąpieli chłodzącej do temperatury poniżej temperatury przemiany martenzytycznej, zazwyczaj do temperatury równej lub zbliżonej do temperatury otoczenia, tzn. 15 – 60 °C. Schemat hartowania zwykłego   Hartowanie stopniowe: Polega ono na nagrzaniu […]

Czytaj dalej

Klasyfikacja obróbki plastycznej

 Zalety obróbki plastycznej: Oszczędność materiału – wyroby otrzymywane metodami obróbki plastycznej są wytwarzane masowo. Pozwala to na ograniczenie kosztów jednostkowych i takie dostosowanie linii produkcyjnej aby cena wytwarzania elementów była jak najniższa. Wysoki spadek kosztów produkcji spowodowany jest automatyzacją procesu produkcyjnego. Niskie koszty jednostkowe – w przypadku walcowania gwintów jak również elementów uzębionych takich jak […]

Czytaj dalej

Lasery – rodzaje i ich zastosowanie

Budowa lasera jest następująca. Elementy lasera:: Ośrodek czynny czyli medium w którym odbywa się akcja laserowa Rezonator optyczny, system luster które zawracają wiązkę z powrotem do ośrodka i wzmacniają ją, jak również kontrolują długość fali emitowanego prom laser. Źródło zasilania (pompowania) które dostarcza elektronów lub fotonów do lasera( wzbudza laser) System chłodzenia który odbiera duże […]

Czytaj dalej

Obróbka elektroerozyjna

Elektrodrążenie jest procesem obróbki elektroerozyjnej, które charakteryzuje się tym, iż ubytek materiału odbywa się poprzez wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodą roboczą, a przedmiotem obrabianym. Kształt i geometria uzyskana po obróbce zależy głównie od geometrii narzędzia. Zastosowanie elektrodrążenia: trudno obrabialne, materiały po obróbce cieplnej, materiały po obróbce cieplno – chemicznej, wyrobów o skomplikowanych kształtach. Zalety i wady […]

Czytaj dalej

Obróbka erozyjna – podstawowe informacje

  Obróbka elektroerozyjna i laserowa należą do grupy procesów obróbki erozyjnej, o niekonwencjonalnym sposobie kształtowania przedmiotu obrabianego. W obu przypadkach materiał zostaje rozdzielony poprzez zjawisko fizyczne bez bezpośredniego udziału narzędzia obróbkowego, czyli np. za pomocą wyładowania elektrycznego w cieczy dielektrycznej bądź za pomocą skoncentrowanej wiązki laserowej z gazem ochronnym.

Czytaj dalej

Układ żelazo-cementyt, fazy i składniki sktrukturalne

  Układ żelazo – cementyt:   Układ żelazo – węgiel/cementyt: Układ przedstawia powyższy wykres. Stabilnymi fazami w układzie żelazo-węgiel są roztwory stałe węgla w żelazie α i żelazie γ – ferryt i austenit oraz węgiel występujący w postaci odmiany alotropowej – grafitu, pod warunkiem, że zawartość węgla przekracza granicę rozpuszczalności. Najczęściej węgiel w tych stopach […]

Czytaj dalej