Badanie nieniszczące jest to postępowanie, w wyniku którego uzyskuje się informacje o występowaniu nieciągłości materiałowych w obiektach, o właściwościach materiałów obiektów badanych i wymiarach obiektów, bez naruszenia ciągłości ich makrostruktury i mikrostruktury oraz powodowania zmian lub wpływania na ich właściwości użytkowe.

Badania nieniszczące umożliwiają:

  • wykrywanie nieciągłości materiałowych
  • ocenę właściwości materiałów
  • określenie wymiarów obiektów i pomiar grubości powłok

Do głównych metod badań nieniszczących zaliczamy:

  • metody wizualne,
  • metody penetracyjne,
  • metody ultradźwiękowe,
  • metody radiologiczne,
  • metody elektromagnetyczne.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *