Kruche pękanie charakteryzuje się tym, że pęknięcie rozwija się w materiale bez odkształceń plastycznych, względnie przy bardzo małych, trudno dostrzegalnych odkształceniach plastycznych. W przypadku gdy materiał jest wystarczająco plastyczny, w określonych warunkach pracy konstrukcji, kruche pękanie jest w ogóle niemożliwe.

Przejście materiału plastycznego w stan kruchy może być spowodowane wieloma czynnikami. Wśród nich do najważniejszych należy zaliczyć:

 1. Warunki pracy materiału w konstrukcji, czyli:
  • wieloosiowy stan naprężeń,
  • zwiększoną szybkość odkształcania (obciążenie dynamiczne),
  • temperaturę pracy materiału w konstrukcji.
 2. Metalurgiczny stan materiału, czyli:skład chemiczny,
  • stopień i sposób odtleniania i odgazowania,
  • stan obróbki cieplnej.
 3. Proces wytwarzania konstrukcji.
 4. Warunki eksploatacji konstrukcji.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *