Stal dzielimy na  (ze względu na zastosowanie):

 • Stale konstrukcyjne
 • Stale narzędziowe
 • Stale i stopy o szczególnych własnościach

1. Stale konstrukcyjne:

Stosowane do wyrobu części maszyn i konstrukcji.

Są to, z wyjątkiem łożyskowych, stale o małych lub średnich zawartościach węgla i niskostopowe, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent.)

Ich warunki powinny być dostosowane do warunków pracy. Znaczna część stali konstrukcyjnych to stale średniowęglowe o zawartości min. 0,25 % C, przeznaczone do ulepszania cieplnego.
Wymaga się od nich możliwie dużej wytrzymałości przy dobrej plastyczności.
Takie własności osiąga się po hartowaniu i wysokim odpuszczaniu.
Pierwiastki do tych stali wprowadza się głównie w celu zwiększenia hartowności, tak aby zahartowanie nastąpiło na wskroś. Zawierają więc takie pierwiastki, jak chrom, mangan, nikiel, molibden. Podział:

 • Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości i mikroskopowe
 • Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego
 • Stale do nawęglania
 • Stale do azotowania
 • Stale do hartowania powierzchniowego
 • Stale sprężynowe
 • Stale na łożyska toczne
 • Stale do pracy w podwyższonych temperaturach

2. Stale narzędziowe:

Powinny cechować się możliwie dużą twardością, większą od obrabianego materiału.

Zawierają na ogół większą ilość węgla i pierwiastków stopowych. Ostateczne własności nadaje się im przez hartowanie i dopuszczanie.

Są przeznaczone do wyrobu wszelkiego rodzaju narzędzi służących do obróbki różnych materiałów drogą skrawania lub obróbki plastycznej oraz narzędzi pomiarowych. Powinny cechować się dużą twardością i odpornością na ścieranie. Szczególnie korzystnie wpływają na te własności pierwiastki stopowe, które tworzą węgliki złożone tzn. chrom, molibden i wolfram. Podział:

 • Stale do pracy na zimno
 • Stale do pracy na gorąco
 • Stale szybkotnące

3. Stale i stopy o szczególnych własnościach:

Do tej grupy zalicza się stopy o najbardziej zróżnicowanym zastosowaniu, a tym samym własnościach.

Materiały o specjalnych własnościach są z reguły stalami wysokostopowymi lub nawet nie zawierają żelaza. Podział:

 • Stale nierdzewne i kwasoodporne
 • Stale i stopy żaroodporne i żarowytrzymałe
 • Stale odporne naścieranie
 • Stale do utwardzania wydzieleniowego
 • Stopy o szczególnych własnościach magnetycznych
 • Stopy o złożonej rozszerzalności cieplnej i własnościach sprężystych

 

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *