Rodzaje badań makroskopowych

    Wyróżnia się następujące metody badania próbek makroskpowo: 1. Próba Baumanna: Dotyczy ona wykrywania rozmieszczenia w próbce siarki, która jest bardzo szkodliwą domieszką. Jej zawartość w stali nie może przekroczyć 0,06 [%]. Siarka wydziela się w postaci siatki na granicach ziarn. Powoduje ona kruchość „na gorąco” w dwu zakresach temperatur. W temperaturze od 800 do 1000 […]

    Czytaj dalej

    Badania makroskopowe

    Schemat przekroju wlewka: 1. Struktura drobnoziarnista, kryształów zamrożonych (szybkie i wielokrotne zarodkowanie). 2. Struktura przejściowa, kryształów kolumnowych (zarodkowanie powolne, narastanie kryształów prostopadle do ścianek wlewka). 3. Struktura ziarn równoosiowych (równomierne zarodkowanie i narastanie ziarn).  

    Czytaj dalej