Metody badań radiologicznych

  Oba rodzaje promieniowania są falami elektromagnetycznymi różniącymi się miejscem powstawania. Promienie X pochodzą z powłok elektronowych, a promieniowanie γ – z jądra atomowego. Źródłem promieniowania X jest lampa rentgenowska, a źródłem promieniowania γ – radioaktywny preparat naturalny (np. rad) lub sztuczny. Jedne i drugie wykazują zdolność do przenikania przez substancje. Wiązka równoległych promieni przenika przez […]

  Czytaj dalej

  Metody badań penetracyjnych

  Pierwszy etap polega na wnikaniu w głąb materiału płynu, tzw. penetranta, który charakteryzuje się wysoką zwilżalnością względem badanego materiału i wnika w jego wąskie przestrzenie. Kolejnym etapem jest użycie zmywacza, który stosujemy w celu usunięcia nadmiaru penetranta i tym samym przygotowania podłoża do ostatniego etapu, którym jest naniesienie wywoływacza. Jest to płyn, który kontrastowo ujawnia […]

  Czytaj dalej

  Kompleksowe systemy badań

  Stosując w systemach badań kompleksowych następujące metody, można: metodą prądów wirowych zbadać zgodność materiału wymienionych obiektów z materiałem, stanowiącym odniesienie, metodą prądów wirowych i/lub metodą magnetyczną wykryć nieciągłości powierzchniowe prętów i rur, metodą ultradźwiękową wykryć nieciągłości wewnętrzne obiektów, np. prętów i szyn oraz zmierzyć grubość ścianki rur. Systemy badań kompleksowych są wprowadzane w badaniach w […]

  Czytaj dalej

  Metody badań ultradźwiękowych

  Fale ultradźwiękowe powstają wskutek drgań przetwornika (płytki piezoelektrycznej), po doprowadzeniu do jego powierzchni prądu o wielkiej częstotliwości (przeważnie od 0,5 do 15 [MHz]). Pobudzanie przetwornika piezoelektrycznego impulsami elektrycznymi oraz „nasłuch” odbywa się za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego. W badaniach ultradźwiękowych można wyróżnić trzy podstawowe metody badań: przenikania, echa, rezonansowa. Sygnał, który obserwuje się na ekranie urządzenia […]

  Czytaj dalej

  Metody badań elektromagnetycznych

  Badania metodą prądów wirowych: Urządzenia do badań wiroprądowych składają się z sond służących do wytwarzania zmiennego natężenia pola magnetycznego i odbioru informacji o wielkości tego pola, generatora zmiennej częstotliwości o stabilnej amplitudzie i odpowiednim natężeniu prądu, przetwornika pomiarowego przetwarzającego informację pochodzącą z sondy na sygnał użyteczny, wskaźników pozwalających ocenić wielkość zmian występujących i sterujących segregacją […]

  Czytaj dalej

  Metody badań wizualnych

  Jest ona najbardziej rozpowszechnioną metodą ze względu na łatwość wykonania badań oraz stosunkowo niskie koszty. Dzięki wykonywaniu badań tą metodą jest możliwe wykrywanie nieciągłości materiałowych, przede wszystkim szczególnie groźnych nieciągłości wychodzących na powierzchnię obiektów o różnych kształtach, nieskomplikowanej i skomplikowanej geometrii. Podstawowym nośnikiem informacji w badaniach wizualnych jest światło (promieniowanie optyczne), które wywołuje u ludzi […]

  Czytaj dalej

  Badania nieniszczące – podstawowe informacje

  Badania nieniszczące umożliwiają: wykrywanie nieciągłości materiałowych ocenę właściwości materiałów określenie wymiarów obiektów i pomiar grubości powłok Do głównych metod badań nieniszczących zaliczamy: metody wizualne, metody penetracyjne, metody ultradźwiękowe, metody radiologiczne, metody elektromagnetyczne.

  Czytaj dalej