Powierzchniowe obróbki cieplno – chemiczne

  Powierzchniowe obróbki cieplno – chemiczne polegają na nasycaniu warstwy powierzchniowej wyrobu innymi pierwiastkami które nadają jej odporność na korozję, twardość, odporność na ścieranie, estetyczny wygląd, biozgodność z tkanką biologiczną. Zwiększanie właściwości użytkowych wyrobów w ostatnim dziesięcioleciu odbywa się głównie poprzez powierzchniową obróbkę cieplno – chemiczną.   Etapy powierzchniowej obróbki cieplno – chemiczne: I. Reakcja dostarczająca […]

  Czytaj dalej

  Natryskiwanie plazmowe

  Plazmę stanowi strumień gazu (np. argonu lub mieszaniny Ar, H2 i N2) o wysokiej temperaturze i dużym stopniu zjonizowania. Plazma powstaje w palniku w którym wytwarza się „skondensowany” łuk elektryczny. Łuk ten powstaje między elektrodą wolframową umieszczoną centralnie i miedzianą dyszą chłodzoną wodą, która stanowi anodę. Przez palnik jest przedmuchiwany gaz przechodzący w stan plazmy […]

  Czytaj dalej

  Klasyfikacja obróbki cieplno – chemicznej

  Rodzaje obróbki cieplno – chemicznej: Nawęglanie – jest to dyfuzyjne nasycanie stali węglem. Poddaje się temu stale niskowęglowe o zawartości do ok. 0,2 %C, przez co zawartość C zwiększa się do ok. 1 %. Po zahartowaniu uzyskuje się wysoką twardość powierzchni i ciągliwy rdzeń. Nawęglanie przeprowadza się w temp. 930 oC zwykle ok. 10 godzin. […]

  Czytaj dalej

  Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

    Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

  Czytaj dalej