Klasyfikacja obróbki plastycznej

   Zalety obróbki plastycznej: Oszczędność materiału – wyroby otrzymywane metodami obróbki plastycznej są wytwarzane masowo. Pozwala to na ograniczenie kosztów jednostkowych i takie dostosowanie linii produkcyjnej aby cena wytwarzania elementów była jak najniższa. Wysoki spadek kosztów produkcji spowodowany jest automatyzacją procesu produkcyjnego. Niskie koszty jednostkowe – w przypadku walcowania gwintów jak również elementów uzębionych takich jak […]

  Czytaj dalej

  Nagniatanie

  Odkształcenia plastyczne otrzymuje się przez oddziaływanie na powierzchnię obrabianą gładkiego elementu narzędzia o odpowiednich krzywiznach, który może się po niej toczyć bez poślizgu, ślizgać lub zderzać się z nią. Istotne jest, że nagniatanie (w odróżnieniu od innych procesów obróbki plastycznej) nie jest procesem kształtowania. Zasadniczo kształt przedmiotu jest wynikiem operacji poprzedzających. Zmiany wymiarowe podczas nagniatania […]

  Czytaj dalej

  Robotyzacja kucia matrycowego

  Młoty matrycowe: Budowa: autor rysunku: Mariusz Dembiński – DEMAR Pracownia Projektowa 1 – głowica młota, 2 – bijak, 3 – kowadło młota (szabota), 4 – wibroizolatory sprężynowo-lepkościowe, 5 – cokół skrzyni osłaniającej, 6 – ściany zewnętrzne żelbetowej skrzyni, 7 – stalowa konstrukcja pomostu roboczego pokryta płytami Natomiast w płaszczyźnie poziomej stojaki są sztywno połączone z […]

  Czytaj dalej

  Walcowanie

  W wyniku walcowania następuje: zmniejszenie wysokości pasma z początkowej h0 do końcowej h1, zwiększenie długości pasma z początkowej l0 do końcowej l1, zwiększenie szerokości pasma z początkowej b0 do końcowej b1. Ponieważ w większości przypadków wysokość pasma jest znacznie mniejsza od jego szerokości, zatem przy walcowaniu metal przemieszcza się głównie w kierunku długości (w kierunku […]

  Czytaj dalej

  Wyciskanie

  Rodzaje wyciskania: I. Z wypływem współbieżnym – metal jest wypychany z pojemnika w ten sposób płyta cisnąca jest przemieszczana stemplem względem ścianek pojemnika natomiast matryca nie przemieszcza się względem nich. W miarę zbliżania się stempla do matrycy wygniatany jest z niej wyrób, metal przemieszcza się względem ścianek pojemnika a na powierzchni styku powstają siły tarcia […]

  Czytaj dalej

  Ciągnienie

  W wyniku procesu ciągnienia można uzyskać druty, pręty i kształtowniki, proces ciągnienia można również stosować w celu uzyskania zmiany wymiarów rur. Proces ciągnienia ma wiele zalet i jest niezastąpiony w następujących przypadkach: gdy należy wykonać drut o małych średnicach (poniżej 5 mm), w przypadku konieczności otrzymania rur o małej grubości ścianki, gdy wymagane własności mechaniczne […]

  Czytaj dalej

  Kucie matrycowe

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia, kucie matrycowe w porównaniu z kuciem swobodnym ma następujące zalety: możliwość stosowania mniejszych naddatków technologicznych, większą dokładność wykonania odkuwek, możliwość nadawania kształtów odkuwce, jakich nie można nadać przez kucie swobodne, możliwość łatwego i szybkiego odkuwania przedmiotów o kształtach skomplikowanych, małą pracochłonność oraz dużą wydajność, znaczną oszczędność w kosztach robocizny, łatwość […]

  Czytaj dalej

  Kucie swobodne

  Jeśli płynięcie metalu jest częściowo ograniczone narzędziami, wtedy kucie nazywamy półswobodnym. Do tego sposobu kucia stosuje się specjalne kowadła kształtowe i różnego rodzaju narzędzia oraz przyrządy kształtujące fragmenty odkuwki (np. wykorbienia, wały korbowe). Powyższe sposoby kucia należy odróżnić od kucia matrycowego, gdzie materiał przybiera kształt wykroju w wyniku całkowitego ograniczenia płynięcia ścianami bocznymi narzędzia. Kucie […]

  Czytaj dalej

  Procesy zachodzące podczas obróbki plastycznej

  Podczas procesów plastycznego kształtowania w materiale zachodzi szereg procesów, które mają wpływ na naprężenia niezbędne do plastycznego kształtowania, naprężenia własne, strukturę materiału, własności mechaniczne wyrobu i stan warstwy wierzchniej. Do najważniejszych zjawisk zachodzących w materiale należą: Zgniot: Miarą wielkości zgniotu jest względne odkształcenie (%), które może być obliczone jako względna zmiana długości lub jako redukcja […]

  Czytaj dalej

  Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

    Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

  Czytaj dalej