Technika cienkich warstw – CVD i PVD

  Rozróżnia się dwie metody otrzymywania cienkich warstw: fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) oraz chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD).  Metoda PVD pozwala na otrzymywanie warstw o grubości nanometrycznej. Proces składa się z trzech etapów: Otrzymywania par nanoszonego materiału. Transportu par na drodze źródło-podłoże. Wzrostu warstwy z zaadsorbowanych cząstek. W celu uzyskania prawidłowego przebiegu procesu […]

  Czytaj dalej

  Powlekanie CVD i PVD

  Metodami CVD wytwarza się najczęściej twarde i odporne na ścieranie a także na korozję powłoki węglików, azotków, węglikoazotków i oraz tlenków metali na podłożach stalowych, ceramicznych oraz metalach wysokotopliwych. Powłoki takie znalazły szerokie zastosowanie w pokrywaniu narzędzi skrawających oraz narzędzi do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco – przyczyniając się do wielokrotnego podwyższenia ich […]

  Czytaj dalej

  Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

    Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

  Czytaj dalej