Wpływ składu chemicznego na skrawalność stali

    Wpływ składu chemicznego na skrawalność stali: Węgiel ma dwojakie działanie : gdy % C wzrasta polepszają się własności wytrzymałościowe, co powoduje pogorszenie trwałości ostrza i skrawania, z drugiej strony wzrasta również kruchość i niweluje wpływ miękkiego i ciągliwego ferrytu, co powoduje polepszenie takich wskaźników jak gładkość powierzchni i nawet trwałość ostrza. Dalsze zwiększenie % C […]

    Czytaj dalej

    Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

      Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

    Czytaj dalej