Użytkowe, technologiczne, mechaniczne własności stali nierdzewnej

  Stale nierdzewne w porównaniu z innymi stalami wyróżniają się przede wszystkim następującymi własnościami, podzielonymi na grupy:   Własności użytkowe stali nierdzewnej: zwiększona odporność na korozję, dobra żaroodporność, możliwość ich zastosowania w agresywnych środowiskach, duża odporność na wysokie temperatury, lśniący połysk, estetyczny wygląd, żaroodporność, niski koszt życia asortymentu ze stali nierdzewnej, magnetyczne (oprócz stali austenitycznych), ekologiczne […]

  Czytaj dalej

  Właściwości stali nierdzewnej podczas spawania

  Stal nierdzewna – spawanie i jej własności podczas spawania Austenityczne stale nierdzewne: Podatne na gorące pękanie. Dobra odporność na korozję międzykrystaliczną w przypadku gatunków niskowęglowych i stabilizowanych. Doskonała udarność. Dobra ciągliwość. Stale nierdzewne w pełni austenityczne: Podatne na gorące pękanie w trakcie krzepnięcia. Dobra odporność na korozję międzykrystaliczną w przypadku gatunków niskowęglowych i stabilizowanych. Doskonała […]

  Czytaj dalej

  Spawanie szyn

  Spawanie szyn jest to sprawa dość skomplikowana i wymaga osobnego artykułu na ten temat.   Spawanie termitowe szyn: Spawanie termitowe oparte jest o reakcję samoczynnego spalania egzotermicznego mieszanki tlenków metali i reduktorów. Przy spawaniu termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło, ale i spoiwo. Stosowane metody opierają się o […]

  Czytaj dalej

  Spawanie termitowe – podstawowe informacje

  Przy spawani termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło ale i spoiwo. Spawanie termitowe stosuje się do łączenia szyn oraz elementów stalowych lanych lub kutych o dużych przekrojach, oraz do łączenia grubych prętów do zbrojenia betonu. Między płaszczyznami czołowymi należy pozostawić szczelinę, aby ciekłe żelazo mogło ją wypełnić. Strumień […]

  Czytaj dalej

  Spawanie gazowe stali

  Co to jest spawanie gazowe? Gazy techniczne używane do spawania: Acetylen: Acetylen rozpuszczony techniczny C2H2 otrzymuje się przez rozpuszczenie w acetonie pod ciśnieniem gazowego acetylenu powstałego w wyniku działania rozpylonej wody na karbid (węglik wapnia). Acetylen jest gazem bezbarwnym o słodkim smaku, lżejszy od powietrza. Techniczny acetylen zanieczyszczony jest powietrzem, siarkowodorem, amoniakiem i fosforowodorem, który […]

  Czytaj dalej

  Spawanie elektryczne

  Spawanie łukowe ręczne: Zwykle podczas spawania łączone metale tworzą anodę i połączone są dodatnim biegunem zasilania. Katodą źródłem elektronów, jest elektroda spawarki. Energia łuku jest generowana przepływem strumienia elektronów o dużej gęstości pomiędzy katodą a anodą, a temperatura gazu w łuku może osiągnąć nawet 20000 °C, choć zwykle wynosi 5000 – 6000 °C. Uchwyt elektrody […]

  Czytaj dalej

  Spawanie – podstawowe informacje

  Co to jest spawanie? Połączenie spawane jest połączeniem materiałów powstałym przez ich miejscowe stopienie. Spawania używa się go do łączenia metali (głównie stali) oraz do tworzyw sztucznych. Przy spawaniu niekiedy dodaje się spoiwa (dodatkowego materiału stapiającego się wraz z materiałem elementów spawanych), aby polepszyć właściwości spoiny. Spoina – to szew spawalny. Spoiny dzieli się ze […]

  Czytaj dalej

  Klasyfikacja obróbki stali nierdzewnej

    Podział obróbki stali nierdzewnej: 1. Obróbka cieplna (zwykła): wyżarzanie: – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące) – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące) hartowanie: – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem) – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem) odpuszczanie: – wysokie – średnie – niskie 2. Utwardzanie wydzieleniowe: […]

  Czytaj dalej

  Spawanie stali ferrytycznej

  Martenzyt powstający po szybkim ochłodzeniu od wysokiej temperatury strefy wpływu cieplnego spoiny jest przyczyną kruchości i pęknięć tej strefy. Przeciwdziała temu dodatek tytanu w ilości dostarczającej dla związania węgla i azotu albo dodatek pierwiastka stabilizującego ferryt, jakim jest aluminium. Działanie tytanu jest jednak tylko czasowe. Węgliki albo węgliko – azotki tytanu przy wysokich temperaturach również […]

  Czytaj dalej