Własności fizyczne stali nierdzewnej

    Właściwości fizyczne stali nierdzewnej tak jak w przypadku innych tego typu materiałów są związane z budową fizyczną. Podstawowe własności fizyczne stali nierdzewnej w zestawieniu porównawczym przedstawia poniższa tabela: gęstość przy 20°C, moduł sprężystości przy 20°C, Współczynnik przewodności ciepła, Współczynnik rozszerzalności cieplnej – w dwóch zakresach temperatur.      

    Czytaj dalej