Metoda badań wizualnych jest to proces obserwacji i pomiarów mający na celu sprawdzenie, czy badany obiekt spełnia określone wymagania.

Jest ona najbardziej rozpowszechnioną metodą ze względu na łatwość wykonania badań oraz stosunkowo niskie koszty. Dzięki wykonywaniu badań tą metodą jest możliwe wykrywanie nieciągłości materiałowych, przede wszystkim szczególnie groźnych nieciągłości wychodzących na powierzchnię obiektów o różnych kształtach, nieskomplikowanej i skomplikowanej geometrii.

Podstawowym nośnikiem informacji w badaniach wizualnych jest światło (promieniowanie optyczne), które wywołuje u ludzi wrażenia wzrokowe. Światło jest falą elektromagnetyczną o długości 390 – 770 [nm] i prędkości c ≈ 299792,5 [km/s] (w próżni). W ośrodkach materialnych prędkość światła jest mniejsza.

Celem badań wizualnych jest wykrycie niedoskonałości badanego obiektu, jego nieciągłości, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, cieplnych, korozyjnych itp., a następnie rozpoznanie tych niedoskonałości i wreszcie ich ocena według zdefiniowanych kryteriów jakościowych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa itd.

Badania wizualne można przeprowadzać w sposób:

  • bezpośredni,
  • pośredni.

Badania wizualne bezpośrednie są to takie badania, podczas których istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego. Mogą być one wspomagane lustrami, soczewkami, endoskopami, światłowodami itp.

Badania wizualne zdalne są to badania prowadzone na powierzchniach wewnętrznych obiektów lub powierzchniach zewnętrznych niedostępnych do badań bezpośrednich (np. obiektów znajdujących się w strefach narażenia na promieniowanie jonizujące). W badaniach tych stosuje się m.in. endoskopy z kamerami, wideoskopy, kamery zdalnie sterowane.

Pełen cykl badań wizualnych składa się z zapoznania się z obiektem badanym oraz wymaganiami jakościowymi, przygotowania powierzchni do badań, doboru odpowiedniej metody (aparatury), sprawdzenia wyposażenia badawczego, przeprowadzenia badania oraz sporządzenia raportu.

Wykonując badanie wizualne pamiętać należy także o tym, aby przeprowadzać go w warunkach odpowiedniego oświetlenia a także w odpowiedniej odległości od badanej powierzchni. Odległość między okiem badającego a powierzchnią badaną powinna mieścić się w granicach do 600 [mm], przy kącie widzenia nie mniejszym niż ok. 30 stopni.

Dostęp umożliwiający przeprowadzenie badań wizualnych

 

Badania wizualne są prowadzone w każdym sektorze przemysłowym od przemysłu stoczniowego, poprzez hutnictwo, budownictwo, przemysł maszynowy, chemiczny, energetykę, transport (szczególnie lotnictwo i motoryzację), przemysł tekstylny, meblowy, ceramiczny, gazownictwo itd. Badania wizualne pozwalają na wykrywanie niedoskonałości wyrobów, a więc wad kształtu, odstępstw wymiarowych, niewłaściwego montażu itp. oraz na wykrywaniu nieciągłości powierzchniowych powstających w procesie produkcji takich jak pęknięcia, pory, zakucia, zawalcowania, podtopienia, wtrącenia, przyklejenia itp. Można także wykrywać uszkodzenia eksploatacyjne takie jak korozja, erozja, pęknięcia zmęczeniowe, nieszczelności itp.

O autorze

Komentarze

  1. Stefan Laszyn

    Na czym polegaja badania wizualne w pedagogice i czy w ogole moga byc stosowane w tej dyscyplinie naukowej?
    Serdecznie pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *