Proces obróbki elektroerozyjnej, ze wzgledu na sposób dzielimy dzielimy na trzy podstawowe grupy:

 • Elektrodrążenie.
 • Cięcie drutem.
 • Wiercenie elektroerozyjne.

Elektrodrążenie jest procesem obróbki elektroerozyjnej, które charakteryzuje się tym, iż ubytek materiału odbywa się poprzez wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodą roboczą, a przedmiotem obrabianym. Kształt i geometria uzyskana po obróbce zależy głównie od geometrii narzędzia.

Zastosowanie elektrodrążenia:

 • trudno obrabialne,
 • materiały po obróbce cieplnej,
 • materiały po obróbce cieplno – chemicznej,
 • wyrobów o skomplikowanych kształtach.

Zalety i wady obróbki elektroerozyjnej

 • możliwość obróbki każdego materiału, który przewodzi prąd,
 • możliwość obróbki przedmiotów kruchych bez pękania,
 • możliwość osiągnięcia dokładności rzędu 0,01 – 0,1 [mm],
 • zużywanie się elektrody,
 • gorsze właściwości warstwy wierzchniej (wskutek przegrzania, wyrywania, pękania),
 • mała wydajność obróbki,
 • niekorzystne oddziaływania na środowisko (parowanie dieelektryka).

 

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *