Obróbka laserowa znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle z powodu własności promieniowania laserowego umożliwiających wykonanie wielu precyzyjnych operacji technologicznych na różnych materiałach (od kruchej ceramiki począwszy, przez miękkie, np. tkaniny, drewno tworzywa sztuczne a skończywszy na materiałach trudnoobrabialnych, jak: diamenty czy metale twarde), z wydajnością i dokładnością znacznie przewyższającą metody konwencjonalne.

Obróbkę laserową charakteryzuje bezkontaktowość, selektywność i możliwość pełnej automatyzacji.

Bezkontaktowość obróbki laserowej gwarantuje dużą czystość miejsca obróbki ale też umożliwia zdalne operowanie wiązką laserową przez przezierne osłony, w warunkach próżni, atmosfery gazowej lub pod wodą. Jest istotne, że wiązkę promieniowania laserowego można skupić do niesłychanie małych rozmiarów, nawet rzędu ułamka mikrometra. Sprzyja to otrzymaniu ekstremalnie dużych gęstości mocy oraz selektywnemu oddziaływaniu wiązką na precyzyjnie wybranych obszarach materiału, np. w miejscach trudnodostępnych, narażonych na obciążenia mechaniczne itp., bez obawy wpływu dostarczanego ciepła na obszary przyległe, sąsiednie elementy oraz deformację detali.

Bardzo krótki czas obróbki i wielka ilość energii dostarczona do miejsca obróbki umożliwia prowadzenie procesu z pominięciem spalania, minimalizację zanieczyszczeń chemicznych i eliminację procesu utleniania.

Współczesne lasery wytwarzają promieniowanie, którego moc i czas trwania impulsu mogą być regulowane, co powoduje, że obrabiarka z takim laserem nabiera cech narzędzia uniwersalnego. Dobierając odpowiednio wartość gęstości mocy promieniowania i czas trwania impulsów laserowych, można realizować wiele różnych procesów technologicznych. Można prowadzić obróbkę cieplną, zmiękczać materiał, topić, a więc spawać lub lutować, odparowywać wykonując cięcie, grawerować, drążyć, wreszcie utwardzać falami uderzeniowymi.

Zalety obróbki laserowej:

  • technologia laserowa pozwala na wykonanie nawet najmniejszych detali z ogromną dokładnością – do 0,001 [mm],
  • pozwala na produkcję dowolnej ilości, identycznych elementów,
  • specyfika pracy lasera zapewnia szybkie wykonanie nawet elementów o dużym stopniu skomplikowania,
  • oszczędność surowca, poprzez zastosowanie wąskiej szczeliny cięcia,
  • pełna automatyzacja,
  • niski hałas.[/col_half]

Wady obróbki laserowej:

  • duży koszt zakupu lasera,
  • duży koszt szkolenia i uzyskania wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do obsługi maszyny,
  • ograniczenia w grubości ciętego materiału.

[/row]