Podział obróbki stali nierdzewnej:

1. Obróbka cieplna (zwykła):

  • wyżarzanie:
   – z przekrystalizowaniem (ujednorodniające, normalizujące, zupełne, niezupełne, izotermiczne, sferoidyzujące, perlityzujące, grafityzujące)
   – bez przekrystalizowania (rekrystalizujące, odprężające, przeciwpłatkowe, stabilizujące, sferoidyzujące)
  • hartowanie:
   – na wskroś (martenzytyczne, stopniowe, izotermiczne (bainityczne), patentowanie, z wymrażaniem)
   – powierzchniowe (martenzytyczne, z wymrażaniem)
  • odpuszczanie:
   – wysokie
   – średnie
   – niskie
Rodzaje obróbki cieplnej dzielimy w zależności od temperatury zabiegu obróbki cieplnej, rodzaju zabiegów wchodzących w skład operacji oraz czasów trwania tych zabiegów a także rodzaju stosowanego ośrodka chemicznego, sposobu i temperatury odkształcania plastycznego itp.

2. Utwardzanie wydzieleniowe:

   • przesycanie
   • starzenie naturalne
   • starzenie przyspieszone

3. Obróbka cieplno-chemiczna:

   • dyfuzyjne nasycanie niemetalami (nawęglanie, azotowanie, siarkowanie, borowanie, węgloazotowanie, utlenianie, krzemowanie)
   • dyfuzyjne nasycanie metalami (aluminiowanie, chromowanie, cynkowanie, tytanowanie, wanadowanie)

4. Obróbka plastyczna

5. Obróbka cieplno-plastyczna:

  • z przemianami polimorficznymi (odkształcenie przed przemianą, odkształcenie w czasie przemiany, odkształcenie po przemianie)
  • bez przemian polimorficznych (odkształcenie przed starzeniem, odkształcenie w czasie starzenia, odkształcenie po starzeniu)

6. Obróbka ścierna

7. Obróbka powierzchniowa

8. Obróbka erozyjna

9. Obróbka ubytkowa

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *