Porównując własności mechaniczne stali nierdzewnych możemy prześledzić kilka zasadniczych różnic, które obejmują różne gatunki stali. Poniżej zestawienie tych najważniejszych.

prównanie własności nierdzewki

 

Gatunki typu duplex w stanie wyżarzonym wykazują wyższą wytrzymałość w porównaniu do stali austenitycznych lub ferrytycznych. Gatunki austenityczne po walcowaniu wykańczającym na zimno .

własności stali duplex

Budowa stali ferrytycznej sprawia, że jest ona magnetyczna w przeciwieństwie do tali austenitycznej. Wszystkie rodzaje nierdzewki oprócz tej o strukturze austenitycznej – wykazują własności magnetyczne. Jeżeli chcemy użyć jednak stali nierdzewnej austenitycznej – należy część jej struktury doprowadzić do zmian prowadzących do którejś z pozostałych struktur – a wtedy i ona będzie wykazywać owe własności.

 porównanie własności stali nierdzewnej

Zobacz także: Badania mechaniczne stali nierdzewnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *