Stale austenityczne powszechnie stosowane są przeważnie modyfikacjami pierwotnego składu 18 % Cr i 8 % Ni. Gatunki stali chromowo – niklowych różnią się przede wszystkim zawartością węgla.

Stal nierdzewna – gatunki stali austenitycznych:

Stal nierdzewna typu 1H8N9 – zawiera do 0,12 % C, wymaga ona przesycenia po spawaniu, jeżeli środowisko może powodować korozję międzykrystaliczną.
Stal nierdzewna  typu OH18N9 – Z maksimum 0,07 % C może być stosowany bez przesycania po spawaniu w warunkach korzystnych, jakimi są krótki czas nagrzewania albo środowisko nie wywołujące korozji międzykrystalicznej.Stal tą charakteryzuję:

 • dość niska umowna granica plastyczności,
 • bardzo dobra udarność,
 • dobra ciągliwość,
 • dobra tłoczność,
 • niemagnetyczność,
 • bardzo dobra spawalność bez konieczności podgrzewania przed spawaniem

Zastosowanie stali nierdzewnej austenitycznej powyższego typu:

 • Przemysł chemiczny na wymienniki ciepła, reaktory, chłodnice, kondensatory, zbiorniki, rurociągi przemysłowe.
 • Zakłady petrochemiczne: rurociągi przemysłowe, wymienniki ciepła,
 • Przetwórstwo żywności: zbiorniki, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe.
 • Przemysł celulozowy: urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi.
 • Przemysł kriogeniczny: zbiorniki ciepła gazów, cysterny przewozowe, części aparatury skraplającej.
 • Dekoracje: fasady, architektura wnętrz.
 • Nakrycia stołowe.

Stal nierdzewna typu OH18N10T, OH18N12Nb – odmiany stabilizowane tytanem i niobem. W miarę obniżania zawartości węgla wzrastają zawartości niklu ze względu na stabilność struktury austenitycznej. Stal tą stosuje się w przemyśle chemicznym na urządzenia zakładów produkcji kwasu azotowego i jego soli, zakładach petrochemicznych na rurociągi przemysłowe, wymienniki ciepła, reaktory.

Stal nierdzewna typu OOH17N14M2, H17N13M2T, OH17N16M3T – odmiany z dodatkiem molibdenu. Główne zastosowanie tych stali to aparatura chemiczna. Nie produkuje się ich w odmianach wymagających przesycania po spawaniu.

Stal nierdzewna typu OH17N4G8, 1H17N3G9 – są stalami o zmniejszonej zawartości niklu, który częściowo zastąpiono manganem i azotem. Pierwsza z nich jest mniej wrażliwa na korozje miedzy krystaliczną. Stale te są stosowane w przemyśle mleczarskim i do wyrobu przedmiotów gospodarstwa domowego jak i w architekturze wnętrz.

O autorze

Komentarze

 1. Pingback: Zastosowanie stali nierdzewnej | Stal Nierdzewna: Baza wiedzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *