Spawalność – jest to zdolność do tworzenia za pomocą spawania, połączeń spełniających stawiane im z góry wymagania. Spawalność uzależniona jest nie tylko od właściwości spawanego materiału, ale także od przyjętej metody spawania, rozwiązania konstrukcyjnego spawanego obiektu oraz jego przeznaczenia. Przy spawaniu materiał w miejscu łączenia ulega stopieniu, przeważnie wraz z tym materiałem zwanym podstawowym lub rodzimym, topi się również tworząc spoinę, materiał dodatkowy czyli spoiwo.

Co to jest spawanie?

Spawanie – jest to łączenie materiałów topliwych, głównie metali i ich stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania nacisku (z dodatkiem lub bez spoiwa).

Rodzaje spawania (spawanie dzielimy na):

 1. Elektryczne:
  • łukowe:
   • elektrodą topliwą:
    • elektrodą otuloną: MMA,
    • elektrodą litą: MAG, MIG,
    • elektrodą proszkową: bez gazu, w osłonie gazu aktywnego, w osłonie gazu obojętnego,
    • łukiem krytym,
   • elektrodą nietopliwą: TIG,
  • elektronowe,
  • laserowe,
  • plazmowe,
  • atomowe,
  • elektrożużlowe,
 2. Gazowe.
 3. Termitowe.

Połączenie spawane jest połączeniem materiałów powstałym przez ich miejscowe stopienie. Spawania używa się go do łączenia metali (głównie stali) oraz do tworzyw sztucznych. Przy spawaniu niekiedy dodaje się spoiwa (dodatkowego materiału stapiającego się wraz z materiałem elementów spawanych), aby polepszyć właściwości spoiny.

Proces łączenia stali nierdzewnej poprzez spawanie nie różni się od procesu łączenia innych stali. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość spoiny jest właściwy dobór odpowiedniego drutu spawalniczego oraz gazów osłonowych.

Spoina – to szew spawalny. Spoiny dzieli się ze względu na:

1. Pracę jaką wykonują:

 • spoiny nośne,
 • spoiny szczelne,
 • spoiny sczepne.
2. Kształt przekroju poprzecznego i ułożenia spoiny:

– czołowe,
– pachwinowe,
– krawędziowe
– otworowe.

Połączenia spawane ze względu na ułożenie spawanych elementów względem siebie oraz na kształt spoiny dzielą się na:

 • czołowe jedno i dwustronne,
 • pachwinowe,
 • grzbietowe,
 • otworowe,
 • stykowe,
 • zakładkowe,
 • teowe,
 • przyległe,
 • krzyżowe.

 

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *