Termit jest to mieszanina tlenku żelaza (Fe3O4) i aluminium (Al) w stosunku wagowym 78:22 wchodząca w skład spoiwa spawalniczego. Pojemnik ze spoiwem zwany tyglem podpala się od środka co powoduje reakcję redukcji tlenku żelaza z glinem w wyniku której powstaje tlenek glinu w postaci żużlu oraz żelazo. Podczas reakcji termitowej wydziela się bardzo dużo ciepła, które wykorzystywane jest do spawania wraz z wydzielonym w reakcji żelazem służącym jako łącznik spawanych elementów.

Przy spawani termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło ale i spoiwo. Spawanie termitowe stosuje się do łączenia szyn oraz elementów stalowych lanych lub kutych o dużych przekrojach, oraz do łączenia grubych prętów do zbrojenia betonu. Między płaszczyznami czołowymi należy pozostawić szczelinę, aby ciekłe żelazo mogło ją wypełnić. Strumień przegrzanego żelaza spływający z tygla do formy nadtapia ścianki łączonych części co daje dobre połączenie z metalem rodzimym.

Bardzo często zamiast nazwy „termit” spotkać można się z nazwą„ferromit” lub nazwę zaczerpniętą z języka francuskiego „calorit”.

 

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *