Kompleksowe systemy badań

Stosując w systemach badań kompleksowych następujące metody, można: metodą prądów wirowych zbadać zgodność materiału wymienionych obiektów z materiałem, stanowiącym odniesienie, metodą prądów wirowych i/lub metodą magnetyczną wykryć nieciągłości powierzchniowe prętów i rur, metodą ultradźwiękową wykryć nieciągłości wewnętrzne obiektów, np. prętów i szyn oraz zmierzyć grubość ścianki rur. Systemy badań kompleksowych są wprowadzane w badaniach w […]

Czytaj dalej

Badania nieniszczące – podstawowe informacje

Badania nieniszczące umożliwiają: wykrywanie nieciągłości materiałowych ocenę właściwości materiałów określenie wymiarów obiektów i pomiar grubości powłok Do głównych metod badań nieniszczących zaliczamy: metody wizualne, metody penetracyjne, metody ultradźwiękowe, metody radiologiczne, metody elektromagnetyczne.

Czytaj dalej