Przygotowanie próbek do badań mikroskopowych

Obserwacja zmienności składu chemicznego badanego obiektu (np. budowy strefowej): zalecane – polerowanie powierzchni zgładu, wskazane – polerowanie powierzchni i napylenie warstwą przewodzącą. Obserwacja katodoluminescencji: zalecane – polerowanie powierzchni zgładu, wskazane – polerowanie powierzchni i napylenie warstwą przewodzącą. Przy przygotowywaniu próbek trzeba jednak brać pod uwagę również inne czynniki: z jakiego rodzaju próbkami i jaką ich […]

Czytaj dalej

Badania mikroskopowe – podstawowe informacje

Typ mikroskopu Optyczny Elektronowy skaningowy Elektronowy transmisyjny Emisja światło wiązka elektronowa wiązka elektronowa Ośrodek atmosferta próżnia próżnia Rozdzielczość 1µm ~4µm ~0,2µm Kontrast pochłanianie/odbicie efekt elektronów wtórnych rozpraszanie dyfrakcyjne Obiektyw obiektyw optyczny szklany obiektyw elektromagnetyczny obiektyw elektromagnetyczny Głębia ostrości płytka bardzo głęboka głęboka Metoda zmiany powiększenia wymiana obiektywu szerokość skanowania wzbudzenie powiększenia układu obiektywu Grubość próbki […]

Czytaj dalej