Stal nierdzewna ferrytyczna

Rodzaje stali nierdzewnych ferrytycznych: Stal ferrytyczną możemy podzielić na trzy podstawowe grupy zgodnie z układem potrójnym Fe – Cr – C dla stałych zawartości chromu tj. 13, 17 i 25 % oraz zawartości węgla w granicach 0 do 1 % (rysunek poniżej). Z wykresów możemy określić zakresy występowania poszczególnych faz. Szczegółowo opisać to można następująco: […]

Czytaj dalej