Zwiększenie odporności na korozję

W celu zwiększenia odporności na korozję najczęściej stosuje się: zmianę składu chemicznego, objętościowo w procesie wytwarzania lub powierzchniowo przez obróbkę cieplno – chemiczną lub platerowanie, obróbkę cieplną prowadzącą do jednofazowej struktury tj. przesycanie, a także do ujednorodnienia składu chemicznego (wyżarzanie ujednorodniające oraz wyżarzanie odprężające – zalecane w celu zapobiegania korozji naprężeniowej), nanoszenie na powierzchnię powłok […]

Czytaj dalej

Główne rodzaje korozji

Rodzaje korozji: Do najczęstszych rodzajów korozji zaliczana jest: I. Korozja chemiczna (gazowa): Zachodzi w podwyższonych temperaturach na skutek działania na powierzchnię tlenu lub związków siarki. Może przebiegać też w temperaturze pokojowej lub obniżonej gdy otaczająca atmosfera nie zawiera wilgoci lub w ośrodkach ciekłych nie przewodzących elektryczności. W wyniku zachodzących reakcji chemicznej na powierzchni powstają związki […]

Czytaj dalej

Korozja – podstawowe informacje

Ze względu na środowisko w którym zachodzi rozróżniamy następujace rodzaje korozji: korozję w cieczach – zwykle w roztworach wodnych, mającą przeważnie charakter elektrochemiczny, korozję gazową występującą szczególnie przy temperaturach wysokich. Przykładem pierwszej jest rozpuszczanie metali w kwasach, drugiej natomiast tworzenie się zgorzeliny na powierzchni metalu. Odporność na korozję stali zależy przede wszystkim od trzech czynników: […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna – skład, właściwości i rodzaje

Zawarty w stali chrom, wchodząc w reakcję z tlenem znajdującym się w powietrzu, tworzy na powierzchni stali niewidoczną gołym okiem warstwę tlenku chromowego, która zabezpiecza stal przed działaniem czynników powodujących korozję. Warstwa ochronna, uszkodzona mechanicznie lub przez działanie związków chemicznych, po ponownym zetknięciu się z tlenem, ulega samoistnej odbudowie. Następuje to nawet w tak ubogim […]

Czytaj dalej