Inne rodzaje korozji

Korozja równomierna: Często spotykana zwłaszcza w środowiskach kwaśnych. Powoduje ona dość regularne zmniejszenie grubości metalu i może być łatwo kontrolowana. Powierzchnia jest dość gładka, o wyglądzie metalicznym, jeżeli czynnikiem agresywnym są roztwory kwasów utleniających lub innej mieszaniny jak np. azotowego lub woda królewska. W kwasach nieutleniających się powstaje na powierzchni ciemna warstwa osadu, która znika […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna ferrytyczno – austenityczna – stal DUPLEX

Co to jest stal duplex? Stanowią one dużą alternatywę w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych. Stale duplex charakteryzują się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową. Wytrzymałość stali duplex: Ponadto stale tego typu w porównaniu z klasycznymi stalami austenitycznymi wykazują dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie. […]

Czytaj dalej