Rdza a stal nierdzewna. Czy stal nierdzewna rdzewieje?

Stal nierdzewna ze wszystkich swoich własności, znana jest przede wszystkim ze swojej odporności korozyjnej. Pojawiają się jednak głosy, że bardzo często występują się na niej plamy i przebarwienia wskazujące na to, iż proces korozji postępuje. Czemu zatem tak się dzieje i skąd ta sprzeczność?   Czy stal nierdzewna rdzewieje? Naloty na elementach ze stali nierdzewnej […]

Czytaj dalej

Wpływ warunków eksploatacji na pękanie kruche

Zmęczenie materiału: Pod wpływem naprężeń zmiennych w materiale występują zmiany strukturalne, a w określonych warunkach naprężeniowych również pęknięcia zmęczeniowe. Jeżeli konstrukcja pracuje w temperaturze powyżej temperatury przejścia w stan kruchy, to pęknięcie zmęczeniowe nie jest zbyt groźne. W danym przypadku mechanika pękania pozwala obliczyć czas pracy elementu pękniętego do wystąpienia awarii. Jeżeli jednak pęknięcia zmęczeniowe […]

Czytaj dalej

Zwiększenie odporności na korozję

W celu zwiększenia odporności na korozję najczęściej stosuje się: zmianę składu chemicznego, objętościowo w procesie wytwarzania lub powierzchniowo przez obróbkę cieplno – chemiczną lub platerowanie, obróbkę cieplną prowadzącą do jednofazowej struktury tj. przesycanie, a także do ujednorodnienia składu chemicznego (wyżarzanie ujednorodniające oraz wyżarzanie odprężające – zalecane w celu zapobiegania korozji naprężeniowej), nanoszenie na powierzchnię powłok […]

Czytaj dalej

Inne rodzaje korozji

Korozja równomierna: Często spotykana zwłaszcza w środowiskach kwaśnych. Powoduje ona dość regularne zmniejszenie grubości metalu i może być łatwo kontrolowana. Powierzchnia jest dość gładka, o wyglądzie metalicznym, jeżeli czynnikiem agresywnym są roztwory kwasów utleniających lub innej mieszaniny jak np. azotowego lub woda królewska. W kwasach nieutleniających się powstaje na powierzchni ciemna warstwa osadu, która znika […]

Czytaj dalej

Korozja – podstawowe informacje

Ze względu na środowisko w którym zachodzi rozróżniamy następujace rodzaje korozji: korozję w cieczach – zwykle w roztworach wodnych, mającą przeważnie charakter elektrochemiczny, korozję gazową występującą szczególnie przy temperaturach wysokich. Przykładem pierwszej jest rozpuszczanie metali w kwasach, drugiej natomiast tworzenie się zgorzeliny na powierzchni metalu. Odporność na korozję stali zależy przede wszystkim od trzech czynników: […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna ferrytyczno – austenityczna – stal DUPLEX

Co to jest stal duplex? Stanowią one dużą alternatywę w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych. Stale duplex charakteryzują się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową. Wytrzymałość stali duplex: Ponadto stale tego typu w porównaniu z klasycznymi stalami austenitycznymi wykazują dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie. […]

Czytaj dalej

Informacje wstępne

1. Stale konstrukcyjne: Są to, z wyjątkiem łożyskowych, stale o małych lub średnich zawartościach węgla i niskostopowe, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent.) Ich warunki powinny być dostosowane do warunków pracy. Znaczna część stali konstrukcyjnych to stale średniowęglowe o zawartości min. 0,25 % C, przeznaczone do ulepszania cieplnego. Wymaga […]

Czytaj dalej