Rodzaje hartowania

  Hartowanie zwykłe (ciągłe): Polega na nagrzaniu przedmiotu do odpowiedniej temperatury, czyli do stanu austenitycznego (powyżej linii GS), a następnie szybkim ochłodzeniu w kąpieli chłodzącej do temperatury poniżej temperatury przemiany martenzytycznej, zazwyczaj do temperatury równej lub zbliżonej do temperatury otoczenia, tzn. 15 – 60 °C. Schemat hartowania zwykłego   Hartowanie stopniowe: Polega ono na nagrzaniu […]

Czytaj dalej

Ulepszanie cieplne

  Wysokie i niskie odpuszczanie stali nierdzewnej: Po wysokim odpuszczaniu udarność jest bardzo wysoka, a stosunek Re/Rm osiąga wartość maksymalną. Jedynym problemem może być tak zwana kruchość odpuszczania II rodzaju (odwracalna), która może wystąpić w przypadku powolnego chłodzenia stali stopowych po odpuszczaniu. Odpuszczanie średnie jest natomiast stosowane przede wszystkim w celu nadania obrabianym elementom wysokiej […]

Czytaj dalej

Utwardzanie wydzieleniowe stali

Utwardzanie wydzieleniowe polega na wydzieleniu w stanie stałym dyspersyjnych faz, które blokując ruch dyslokacji umacniają stop, tj. zwiększa się jego wytrzymałość i twardość, a maleje ciągliwość. Utwardzanie wydzieleniowe stali składa się z dwóch operacji: Przesycania, mającego na celu otrzymanie przesyconego roztworu stałego. Dokonuje się przez nagrzanie stopu powyżej linii zmiennej rozpuszczalności (solvus) i szybkie oziębianie […]

Czytaj dalej

Odpuszczanie stali

Głównym celem odpuszczania jest poprawa ciągliwości materiału i zmniejszenie naprężeń, chociaż następuje to kosztem obniżenia jego twardości. Obróbka ta polega na nagrzaniu uprzednio zahartowanego elementu, zazwyczaj do temperatury 550 °C. Czas obróbki na ogół nie przekracza 2 godziny. Niekiedy stosuje się trzykrotne odpuszczanie po 1 godzinie.   Odpuszczanie niskie: Odpuszczaniu niskiemu poddaje się zwykle narzędzia, […]

Czytaj dalej

Wyżarzanie stali nierdzewnej

Rodzaje wyżarzania: Ujednorodniające (homogenizujące) – nagrzanie stali do temperatury zbliżonej do linii solidus (1000 – 1250°C) i długotrwałe wytrzymanie w tej temperaturze. Celem tej obróbki jest wyrównanie składu chemicznego przez dyfuzję. Normalizujące (normalizowanie) – nagrzanie stali do stanu austenitycznego, tj. 30 – 50 °C ponad linię GSE (Ac3 – Accm) i następne powolne studzenie na powietrzu. […]

Czytaj dalej