Powierzchniowe obróbki cieplno – chemiczne

Powierzchniowe obróbki cieplno – chemiczne polegają na nasycaniu warstwy powierzchniowej wyrobu innymi pierwiastkami które nadają jej odporność na korozję, twardość, odporność na ścieranie, estetyczny wygląd, biozgodność z tkanką biologiczną. Zwiększanie właściwości użytkowych wyrobów w ostatnim dziesięcioleciu odbywa się głównie poprzez powierzchniową obróbkę cieplno – chemiczną.   Etapy powierzchniowej obróbki cieplno – chemiczne: I. Reakcja dostarczająca […]

Czytaj dalej

Natryskiwanie plazmowe

Plazmę stanowi strumień gazu (np. argonu lub mieszaniny Ar, H2 i N2) o wysokiej temperaturze i dużym stopniu zjonizowania. Plazma powstaje w palniku w którym wytwarza się „skondensowany” łuk elektryczny. Łuk ten powstaje między elektrodą wolframową umieszczoną centralnie i miedzianą dyszą chłodzoną wodą, która stanowi anodę. Przez palnik jest przedmuchiwany gaz przechodzący w stan plazmy […]

Czytaj dalej

Klasyfikacja obróbki cieplno – chemicznej

Rodzaje obróbki cieplno – chemicznej: Nawęglanie – jest to dyfuzyjne nasycanie stali węglem. Poddaje się temu stale niskowęglowe o zawartości do ok. 0,2 %C, przez co zawartość C zwiększa się do ok. 1 %. Po zahartowaniu uzyskuje się wysoką twardość powierzchni i ciągliwy rdzeń. Nawęglanie przeprowadza się w temp. 930 oC zwykle ok. 10 godzin. […]

Czytaj dalej