Walcowanie

W wyniku walcowania następuje: zmniejszenie wysokości pasma z początkowej h0 do końcowej h1, zwiększenie długości pasma z początkowej l0 do końcowej l1, zwiększenie szerokości pasma z początkowej b0 do końcowej b1. Ponieważ w większości przypadków wysokość pasma jest znacznie mniejsza od jego szerokości, zatem przy walcowaniu metal przemieszcza się głównie w kierunku długości (w kierunku […]

Czytaj dalej

Wyciskanie

Rodzaje wyciskania: I. Z wypływem współbieżnym – metal jest wypychany z pojemnika w ten sposób płyta cisnąca jest przemieszczana stemplem względem ścianek pojemnika natomiast matryca nie przemieszcza się względem nich. W miarę zbliżania się stempla do matrycy wygniatany jest z niej wyrób, metal przemieszcza się względem ścianek pojemnika a na powierzchni styku powstają siły tarcia […]

Czytaj dalej

Ciągnienie

W wyniku procesu ciągnienia można uzyskać druty, pręty i kształtowniki, proces ciągnienia można również stosować w celu uzyskania zmiany wymiarów rur. Proces ciągnienia ma wiele zalet i jest niezastąpiony w następujących przypadkach: gdy należy wykonać drut o małych średnicach (poniżej 5 mm), w przypadku konieczności otrzymania rur o małej grubości ścianki, gdy wymagane własności mechaniczne […]

Czytaj dalej

Kucie matrycowe

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, kucie matrycowe w porównaniu z kuciem swobodnym ma następujące zalety: możliwość stosowania mniejszych naddatków technologicznych, większą dokładność wykonania odkuwek, możliwość nadawania kształtów odkuwce, jakich nie można nadać przez kucie swobodne, możliwość łatwego i szybkiego odkuwania przedmiotów o kształtach skomplikowanych, małą pracochłonność oraz dużą wydajność, znaczną oszczędność w kosztach robocizny, łatwość […]

Czytaj dalej

Kucie swobodne

Jeśli płynięcie metalu jest częściowo ograniczone narzędziami, wtedy kucie nazywamy półswobodnym. Do tego sposobu kucia stosuje się specjalne kowadła kształtowe i różnego rodzaju narzędzia oraz przyrządy kształtujące fragmenty odkuwki (np. wykorbienia, wały korbowe). Powyższe sposoby kucia należy odróżnić od kucia matrycowego, gdzie materiał przybiera kształt wykroju w wyniku całkowitego ograniczenia płynięcia ścianami bocznymi narzędzia. Kucie […]

Czytaj dalej