Obróbka erozyjna – podstawowe informacje

  Obróbka elektroerozyjna i laserowa należą do grupy procesów obróbki erozyjnej, o niekonwencjonalnym sposobie kształtowania przedmiotu obrabianego. W obu przypadkach materiał zostaje rozdzielony poprzez zjawisko fizyczne bez bezpośredniego udziału narzędzia obróbkowego, czyli np. za pomocą wyładowania elektrycznego w cieczy dielektrycznej bądź za pomocą skoncentrowanej wiązki laserowej z gazem ochronnym.

Czytaj dalej

Kucie matrycowe

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, kucie matrycowe w porównaniu z kuciem swobodnym ma następujące zalety: możliwość stosowania mniejszych naddatków technologicznych, większą dokładność wykonania odkuwek, możliwość nadawania kształtów odkuwce, jakich nie można nadać przez kucie swobodne, możliwość łatwego i szybkiego odkuwania przedmiotów o kształtach skomplikowanych, małą pracochłonność oraz dużą wydajność, znaczną oszczędność w kosztach robocizny, łatwość […]

Czytaj dalej

Natryskiwanie plazmowe

Plazmę stanowi strumień gazu (np. argonu lub mieszaniny Ar, H2 i N2) o wysokiej temperaturze i dużym stopniu zjonizowania. Plazma powstaje w palniku w którym wytwarza się „skondensowany” łuk elektryczny. Łuk ten powstaje między elektrodą wolframową umieszczoną centralnie i miedzianą dyszą chłodzoną wodą, która stanowi anodę. Przez palnik jest przedmuchiwany gaz przechodzący w stan plazmy […]

Czytaj dalej

Odpuszczanie stali

Głównym celem odpuszczania jest poprawa ciągliwości materiału i zmniejszenie naprężeń, chociaż następuje to kosztem obniżenia jego twardości. Obróbka ta polega na nagrzaniu uprzednio zahartowanego elementu, zazwyczaj do temperatury 550 °C. Czas obróbki na ogół nie przekracza 2 godziny. Niekiedy stosuje się trzykrotne odpuszczanie po 1 godzinie.   Odpuszczanie niskie: Odpuszczaniu niskiemu poddaje się zwykle narzędzia, […]

Czytaj dalej