Czynniki wpływające na hartowność

Stopień hartowności materiału jest związany z intensywnością wpływu poszczególnych czynników. Na hartowność stali wpływają następujące czynniki: skład chemiczny, wielkość ziarna austenitu, jednorodność austenitu.   Skład chemiczny Głównym pierwiastkiem jest węgiel, który zwiększa hartowność, a jednocześnie bardzo mocno zwiększa twardość martenzytu. Zwiększenie zawartości węgla jest najtańszym sposobem zwiększenia hartowności stali. Wszystkie pierwiastki stopowe za wyjątkiem kobaltu […]

Czytaj dalej

Inne metody wyznaczania hartowności

Metoda krzywych U wg. Grossmanna Polega ona na hartowaniu w wodzie lub oleju cylindrycznych próbek o różnych średnicach. Próbki te następnie przecina się i dokonuje pomiaru twardości na ich poprzecznym przekroju wzdłuż średnicy.  Punkt środkowy osi odciętych odpowiada osi próbki: na lewo i na prawo od tego punktu odmierza się odległości od osi próbki. Na […]

Czytaj dalej