Rdza a stal nierdzewna. Czy stal nierdzewna rdzewieje?

Stal nierdzewna ze wszystkich swoich własności, znana jest przede wszystkim ze swojej odporności korozyjnej. Pojawiają się jednak głosy, że bardzo często występują się na niej plamy i przebarwienia wskazujące na to, iż proces korozji postępuje. Czemu zatem tak się dzieje i skąd ta sprzeczność?   Czy stal nierdzewna rdzewieje? Naloty na elementach ze stali nierdzewnej […]

Czytaj dalej

Korozja – podstawowe informacje

Ze względu na środowisko w którym zachodzi rozróżniamy następujace rodzaje korozji: korozję w cieczach – zwykle w roztworach wodnych, mającą przeważnie charakter elektrochemiczny, korozję gazową występującą szczególnie przy temperaturach wysokich. Przykładem pierwszej jest rozpuszczanie metali w kwasach, drugiej natomiast tworzenie się zgorzeliny na powierzchni metalu. Odporność na korozję stali zależy przede wszystkim od trzech czynników: […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna ferrytyczno – austenityczna – stal DUPLEX

Co to jest stal duplex? Stanowią one dużą alternatywę w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych. Stale duplex charakteryzują się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową. Wytrzymałość stali duplex: Ponadto stale tego typu w porównaniu z klasycznymi stalami austenitycznymi wykazują dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie. […]

Czytaj dalej

Odporność stali nierdzewnej austenitycznej

Stale austenityczne są odporne na działanie wielu związków chemicznych w roztworach wodnych. Według różnych badań stale te radzą sobie z chemikaliami w następujący sposób: Kwasy: Odporność stali austenitycznych na działanie kwasu azotowego jest dobra. Kwas siarkowy i solny może powodować silną korozję wszystkich gatunków stali. Stale nierdzewne są odporne w roztworach kwasu solnego, natomiast gatunki […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna – skład, właściwości i rodzaje

Zawarty w stali chrom, wchodząc w reakcję z tlenem znajdującym się w powietrzu, tworzy na powierzchni stali niewidoczną gołym okiem warstwę tlenku chromowego, która zabezpiecza stal przed działaniem czynników powodujących korozję. Warstwa ochronna, uszkodzona mechanicznie lub przez działanie związków chemicznych, po ponownym zetknięciu się z tlenem, ulega samoistnej odbudowie. Następuje to nawet w tak ubogim […]

Czytaj dalej

Informacje wstępne

1. Stale konstrukcyjne: Są to, z wyjątkiem łożyskowych, stale o małych lub średnich zawartościach węgla i niskostopowe, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent.) Ich warunki powinny być dostosowane do warunków pracy. Znaczna część stali konstrukcyjnych to stale średniowęglowe o zawartości min. 0,25 % C, przeznaczone do ulepszania cieplnego. Wymaga […]

Czytaj dalej