Układ żelazo-cementyt, fazy i składniki sktrukturalne

  Układ żelazo – cementyt:   Układ żelazo – węgiel/cementyt: Układ przedstawia powyższy wykres. Stabilnymi fazami w układzie żelazo-węgiel są roztwory stałe węgla w żelazie α i żelazie γ – ferryt i austenit oraz węgiel występujący w postaci odmiany alotropowej – grafitu, pod warunkiem, że zawartość węgla przekracza granicę rozpuszczalności. Najczęściej węgiel w tych stopach […]

Czytaj dalej

Podstawowe przemiany w stalach

    Przemiana perlitu w austenit: Można ją rozważać w trzech etapach: utworzenie austenitu niejednorodnego, utworzenie austenitu jednorodnego, rozrost ziarn austenitu. Zarodkowanie austenitu następuje na drodze heterogenicznej, na granicach międzyfazowych ferryt – cementyt, a więc jest tym bardziej efektywne, im większa jest powierzchnia granic międzyfazowych (dyspersja perlitu). Szybkość przemiany zależy od stopnia nagrzania perlitu powyżej […]

Czytaj dalej