Rozciąganie metali, wskaźniki wytrzymałości, próba rozciągania

Jedna z najważniejszych właściwości materiałów konstrukcyjnych jest ich wytrzymałość na rozciąganie. Podstawowa próba wytrzymałościowa jest to próba rozciągania. Zaletą tej próby jest prostota wykonania przy jednoczesnej możliwości wyznaczenia dużej ilości wskaźników wytrzymałościowych i plastycznych. Podstawową próbą badań własności mechanicznych metali jest statyczna próba rozciągania metali, ujęta normą PN-EN 10002-1+AC1. Dzięki tej próbie otrzymujemy podstawowe informacje […]

Czytaj dalej