Próba udarności stali

Metoda Charpy`ego: Doświadczenie wykazuje, że metale przy zwiększonej szybkości odkształcenia wykazują oprócz tego ogólna tendencje do podwyższonej granicy plastyczności i wytrzymałości. Ogólnie, niska temperatura wpływa na przejście materiału w stan kruchości. W podwyższonych temperaturach istnieją pewne charakterystyczne przedziały temperatur, w których przejawia się skłonność metalu do kruchości, co praktycznie wykrywa się za pomocą udarowego zginania […]

Czytaj dalej

Wpływ warunków pracy materiału w konstrukcji na kruche pękanie

Temperatura przejścia w stan kruchy: Temperatura kruchości dla materiałów wrażliwych na działanie obniżonych temperatur należy do podstawowych kryteriów oceny odporności materiału na kruche pękanie. Temperatura kruchości zależy jednak od wielu czynników. Pomiar temperatury kruchości w wielu przypadkach może być bardzo prosty, ale praktyczna użyteczność pomiaru może być niewielka. Cechą charakterystyczną temperatury kruchości jest jej statystyczny […]

Czytaj dalej

Badania mechaniczne – podstawowe informacje

  Pod działaniem danego obciążenia materiał ulega odkształceniu. Jeżeli po ustaniu tego obciążenia materiał wraca do jego pierwotnego kształtu i wymiarów mamy do czynienia z odkształceniem sprężystym. Po przekroczeniu pewnego granicznego obciążenia występują w materiale odkształcenia trwale, nie znikające po ustąpieniu działania obciążenia – te zdolność do utrzymania odkształceń nazywa się plastycznością. Materiały plastyczne są […]

Czytaj dalej