Przygotowanie próbek do badań mikroskopowych

Obserwacja zmienności składu chemicznego badanego obiektu (np. budowy strefowej): zalecane – polerowanie powierzchni zgładu, wskazane – polerowanie powierzchni i napylenie warstwą przewodzącą. Obserwacja katodoluminescencji: zalecane – polerowanie powierzchni zgładu, wskazane – polerowanie powierzchni i napylenie warstwą przewodzącą. Przy przygotowywaniu próbek trzeba jednak brać pod uwagę również inne czynniki: z jakiego rodzaju próbkami i jaką ich […]

Czytaj dalej