Inne przypadki stali nierdzewnej

Inne przypadki stali nierdzewnej: Staliwo odporne na korozję: W budowie aparatury chemicznej oraz maszyn pracujących w środowisku korodującym potrzebne są również odlewy stalowe odporne na korozję (korpusy zaworów, wirniki, łopatki turbin wodnych). Ze względu na lejność (łatwość zapełniania form) która jest nieco gorsza niż staliwa niestopowego, stosuje się tam gdzie nie wpływa to ujemnie na […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna ferrytyczno – austenityczna – stal DUPLEX

Co to jest stal duplex? Stanowią one dużą alternatywę w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych. Stale duplex charakteryzują się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową. Wytrzymałość stali duplex: Ponadto stale tego typu w porównaniu z klasycznymi stalami austenitycznymi wykazują dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie. […]

Czytaj dalej