Inne przypadki stali nierdzewnej

Inne przypadki stali nierdzewnej: Staliwo odporne na korozję: W budowie aparatury chemicznej oraz maszyn pracujących w środowisku korodującym potrzebne są również odlewy stalowe odporne na korozję (korpusy zaworów, wirniki, łopatki turbin wodnych). Ze względu na lejność (łatwość zapełniania form) która jest nieco gorsza niż staliwa niestopowego, stosuje się tam gdzie nie wpływa to ujemnie na […]

Czytaj dalej

Stal nierdzewna – skład, właściwości i rodzaje

Zawarty w stali chrom, wchodząc w reakcję z tlenem znajdującym się w powietrzu, tworzy na powierzchni stali niewidoczną gołym okiem warstwę tlenku chromowego, która zabezpiecza stal przed działaniem czynników powodujących korozję. Warstwa ochronna, uszkodzona mechanicznie lub przez działanie związków chemicznych, po ponownym zetknięciu się z tlenem, ulega samoistnej odbudowie. Następuje to nawet w tak ubogim […]

Czytaj dalej

Informacje wstępne

1. Stale konstrukcyjne: Są to, z wyjątkiem łożyskowych, stale o małych lub średnich zawartościach węgla i niskostopowe, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent.) Ich warunki powinny być dostosowane do warunków pracy. Znaczna część stali konstrukcyjnych to stale średniowęglowe o zawartości min. 0,25 % C, przeznaczone do ulepszania cieplnego. Wymaga […]

Czytaj dalej