Przegląd stali ferrytycznych – własności i zastosowanie

Stal nierdzewna – gatunki stali ferrytycznej: Stal nierdzewna typu OH13J W stali tej składnikiem ograniczającym się tworzenie austenitu podczas nagrzewania jest aluminium co poprawia spawalność. Stal nierdzewna typu H17, OH17T W stali nierdzewnej typu H17 przy zawartości węgla dopuszczalnej zgodnie z normą wskutek nagrzewania powyżej 900o°C i szybkiego ochłodzenia podczas spawania w strefie wpływu ciepła […]

Czytaj dalej