Próba ściskania stali

Do statycznej próby ściskania używa się próbek w kształcie walca: Jej celem jest wyznaczenie: modułu sprężystości podłużnej przy ściskaniu, umownej granicy sprężystości, umownej granicy plastyczności. Średnica zewnętrzna próbki do zależy od wymiarów i kształtu materiału, z którego pobrano odcinki prób a także od maksymalnej siły ściskającej maszyny wytrzymałościowej. Polska Norma PN–57/H–04320 zaleca stosowanie próbek o […]

Czytaj dalej