Stal kwasoodporna – gatunki

Austenit jest to związek węgla zawarty w stali, gdzie jego zawartość nie przekracza 2 %. Problem w tym że austenit czysty, to znaczy nie zawierający innych dodatków stopowych jest stabilny tylko w temperaturze powyżej 723 °C na wykresie żelazo – węgiel. Poniżej tej temperatury, austenit rozpada się na dwa inne związki zwane ferrytem i perlitem. […]

Czytaj dalej

Odporność stali nierdzewnej austenitycznej

Stale austenityczne są odporne na działanie wielu związków chemicznych w roztworach wodnych. Według różnych badań stale te radzą sobie z chemikaliami w następujący sposób: Kwasy: Odporność stali austenitycznych na działanie kwasu azotowego jest dobra. Kwas siarkowy i solny może powodować silną korozję wszystkich gatunków stali. Stale nierdzewne są odporne w roztworach kwasu solnego, natomiast gatunki […]

Czytaj dalej