Walcowanie – odkształcenie plastyczne, które odbywa się w wyniku przechodzenia metalu przez szczelinę między walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Wskutek walcowania następuje zmiana wymiarów oraz postaci walcowanego przedmiotu.

W wyniku walcowania następuje:

  • zmniejszenie wysokości pasma z początkowej h0 do końcowej h1,
  • zwiększenie długości pasma z początkowej l0 do końcowej l1,
  • zwiększenie szerokości pasma z początkowej b0 do końcowej b1.
  • Ponieważ w większości przypadków wysokość pasma jest znacznie mniejsza od jego szerokości, zatem przy walcowaniu metal przemieszcza się głównie w kierunku długości (w kierunku walcowania) i niewiele w kierunku szerokości.

Odkształcenie przy walcowaniu charakteryzuje się dwoma podstawowymi współczynnikami:

  • gniot względny – stosunek gniotu bezwzględnego do wysokości początkowej pasma.
    obliczany za pomocą wzoru:
  • wydłużenie – stosunek długości pasma po walcowaniu do początkowej długości:
    obliczany za pomocą wzoru:

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *