Układ żelazo-cementyt, fazy i składniki sktrukturalne

  Układ żelazo – cementyt:   Układ żelazo – węgiel/cementyt: Układ przedstawia powyższy wykres. Stabilnymi fazami w układzie żelazo-węgiel są roztwory stałe węgla w żelazie α i żelazie γ – ferryt i austenit oraz węgiel występujący w postaci odmiany alotropowej – grafitu, pod warunkiem, że zawartość węgla przekracza granicę rozpuszczalności. Najczęściej węgiel w tych stopach […]

Czytaj dalej

Stal kwasoodporna – gatunki

Austenit jest to związek węgla zawarty w stali, gdzie jego zawartość nie przekracza 2 %. Problem w tym że austenit czysty, to znaczy nie zawierający innych dodatków stopowych jest stabilny tylko w temperaturze powyżej 723 °C na wykresie żelazo – węgiel. Poniżej tej temperatury, austenit rozpada się na dwa inne związki zwane ferrytem i perlitem. […]

Czytaj dalej